วันที่ 17 ธันวาคม 2562

งานหลังคาเมทัลชีสพร้อมโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

งานหลังคาเมทัลชีท

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

งานโครงหลังคา เจ้าของงานมีเหล็กเดิมอยู่ ได้นำเหล็กเดิมมาแปลงใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

งานเทพื้นคอนกรีตรอบบ้านประมาณ 140 ตรม หนา 10 cm ใช้เวลาประมาณ 3 วัน (รถปูนเข้าไม่ถึง)

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

สำรวจหน้างาน

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม