วันที่ 4 ตุลาคม 2562

งานติดประตูหน้าต่าง เสร็จเรียบร้อย ท่ามกลางพายุฝน

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 กันยายน 2562

งานฉาบผนังเรียบร้อย เตรียมงานสี และติดตั้งประตูหน้าต่าง

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 กันยายน 2562

เริ่มงาน ก่ออิฐ วางโครงหลังคา

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่



ต่อเติม