วันที่ 10 กันยายน 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
7 / 18
8 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เก็บรายละเดียด งานสี และงานบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

งานเก็บรายละเอียด

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
4 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

งานฝ้าภายใน และงานไฟฟ้า

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

งานฉาบภายนอกและงานราวกันตกบริเวณระเบียงบ้านชั้นที่ 2

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ฉาบผนังชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 เมษายน 2563

งานร้อยสายไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 เมษายน 2563

งานก่ออิฐมวลเบา ชั้นที่2 เเสร็จเรียบร้อย

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 เมษายน 2563

งานก่ออิฐมวลเบา ชั้นที่ 1

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 เมษายน 2563

งานติดตั้งโครงหล้งคา เสร็จเรียบร้อย

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 มี.ค. 2563

งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อย

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 มี.ค. 2563

งานเข้าแบบคานชั้นที่2 เตรียมงานเทคอนกรีตต่อไป

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 มี.ค. 2563

งานโครงสร้างชั้น 1 เสร็จเรียบร้อย

1 /10
2 /10
3 /10
4 /10
5 /10
6 /10
7 /10
8 /10
9 /10
10 /10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

งานเทคานชั้นที่ 1 พื้นที่ทำงานค่อนข้างลำบาก รถปูนซีเมนต์เข้าได้แค่ด้านหน้า

1 /10
2 /10
3 /10
4 /10
5 /10
6 /10
7 /10
8 /10
9 /10
10 /10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

21 กุมภาพันธ์ 2563

งานฐานตั้งตอม่อเสร็จพร้อมเทเรียบร้อย

1 /6
2 /6
3 /6
4 /6
5 /6
6 /6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

ต่อเติมบ้านเป็นทรงโมเดิร์น

งานต่อเติมบ้านพักอาศัยต่อจากของเดิม ทรงโมเดิร์น 2ชั้น 2ห้องนอน 1รับแขก โถงขนาดใหญ่ 1ห้องน้ำชั้นบน ระเบียงหน้าบ้าน

1 /10
2 /10
3 /10
4 /10
5 /10
6 /10
7 /10
8 /10
9 /10
10 /10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม