วันที่ 12 เมษายน 2563

งานรั้วหน้าบ้านพร้อมประตูบ้าน ความยาว 31เมตร เสร็จเรียบร้อย

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 มี.ค. 2563

งานเทเสารั้วหน้าบ้าน ความยาว30m

1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 มี.ค. 2563

งานฐานรากเสารั้วหน้าบ้าน

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม