วันที่ 9 มิถุนายน 2563

งานร้อยสายไฟฟ้าเดินท่อBoxลอย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

งานฉาบภายนอกและวางถังบำบัด งานฉาบสไตล์ loft ดิบๆ เตรียมงานฝ้าภายใน ต่อไป

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 เม.ย. 2563

งานโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานห้องพักต่อไป

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 เม.ย. 2563

ติดตั้งโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานห้องพักต่อไป

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 เม.ย. 2563

งานรั้วสำเร็จรูป ด้านบนไม้รั้วโชว์ พร้อมประตูเหล็กขนาด4เมตรลายเดียวกันรั้ว

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 เม.ย. 2563

งานหลังคาและพื้นโรงรถขนาด5.5x11

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
20

วันที่ 19 มี.ค. 2563

งานเคลียร์พื้นที่เตรียมงาน

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่


ต่อเติม


ปรับปรุง