วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมเหล็ก พ่นสีเหล็ก

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 มกราคม 2564

เตรียมเหล็ก พ่นสีเหล็ก

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม