วันที่ 9 เมษายน 2564

เก็บรายละเอียด งานสี และงานต่างๆ

อยู่ในขั้นตอนรื้อของเดิม เริ่มขุดหลุมตอม่อ ระยะ 2.50 ม เสา 4 นิ้ว

1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 มีนาคม 2564

เตรียมงานยิงแผ่นหลังคาพียูโฟม

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 มีนาคม 2564

ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เสนอแบบส่วนต่อเติมยื่นที่เทศบาล

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม