วันที่ 14 เมษายน 2564

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ครัวนอกบ้าน เสร็จเรียบร้อย

1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 24 มีนาคม 2564

ตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กจำนวน 6 ต้น

1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 มีนาคม 2564

งานต่อเติมครัวไทย และที่จอดรถจำนวน 2 คัน เสร็จเรียบร้อย

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 8 มีนาคม 2564

งานโครงหลังคาและงานก่อฉาบห้องครัว

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 6 มีนาคม 2564

งานเทพื้นคอนกรีตโรงรถและครัวหลังบ้านพื้นที่ประมาณ 90 ตรม

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 มีนาคม 2564

ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม