วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานจับเซี้ยมเสา คาน

เตรียมไล่งานฉาบผนัง ต่อไป

1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานจับเซี้ยมเสา คาน

เตรียมไล่งานฉาบผนัง ต่อไป

1/ 5
2/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

งานก่อแล้วเสร็จ เตรียมงานฉาบต่อไป
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 เมษายน 2564

งานรั้วเมทัลชีสแบบมีคานและอิฐก่อกันดิน ความยาว 35 ม ความสูง เมทัลชีส 2 เมตร

อยู่ในขั้นตอนรื้อของเดิม เริ่มขุดหลุมตอม่อ ระยะ 2.50 ม เสา 4 นิ้ว

1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม