วันที่ 22 กันยายน 2564

งานปิดผนังเรียบร้อย
1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
16/ 18
17/ 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 เมษายน 2564

งานหลังคาห้องครัวและโรงจอดรถ

เมทัลชีสแบบหุ้มฟรอย์กันความร้อน

1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม