วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ส่งมอบงานให้ลูกค้า
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งานหลังคาแผ่นพียูหนา 1นิ้ว
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ขึ้นโครงหลังคา

1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เสนอราคางานโรงจอดรถหน้าบ้านพร้อมระแนงรอบบ้านพื้นที่ 80ตรม

1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม