วันที่ 30 สิงหาคม 2564

งานปูกระเบื้อง
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม