ต่ อ เ ติ ม : ห้องครัว และห้องหลังบ้าน

หมู่บ้าน IBeris อ.เมืองราชบุรี


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

งานกั้นผนังห้อง และติดตั้งประตู
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

งานทาสี
1/ 6
2/ 6
3/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

งานหลังคาเมทัลชีสและงานก่ออิฐมวลเบา
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 24 กันยายน 2564

วางแผ่นเทพื้นเสร็จเรียบร้อย
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 กันยายน 2564

งานวางระบบน้ำทิ้งด้านหลังบ้าน
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม