ต่ อ เ ติ ม ครัวหลังบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านชีวาทาวน์ อ.เมืองราชบุรีวันที่ 27 มกราคม 2565

งานครัวด้านในเสร็จเรียบร้อย
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

งานส่วนหน้า 80%
1/ 19
2/ 19
3/ 19
4/ 19
5/ 19
6/ 19
7/ 19
8/ 19
9/ 19
10/ 19
11/ 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 19
6/ 19
7/ 19
8/ 19
9/ 19
10/ 19
11/ 19
12/ 19
13/ 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

งานระแนงโชว์ข้างบ้านลงสีย้อมไม้
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

มุงหลังคา เตรียมเทพืัน
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ติดตั้งโครงหลังคา
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม