ต่ อ เ ติ ม : ห้องน้ำ 2 ชั้น จำนวน3ห้อง

บ้านหลุมดิน อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 65

งานผ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า

1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 7
4/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม