วันที่ 19 ตุลาคม 2562

เนื่องจากปูนบริเวณสันเข้ มีรอยร้าว ดาดฟ้ารั่วซึ่มบริเวณช่องระบายน้ำทิ้ง (งานลูกค้าเก่า)

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่


ต่อเติม


ปรับปรุง