วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ติดตั้งบานประตู ตกแต่ง ถังบำบัดน้ำเสีย ราวกันตก งานทาสีภายใน เคลียร์พื้นที่

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เตรียมวางถังบำบัด และติดตั้งประตูเก็บงานระบบน้ำไฟฟ้าต่อไป

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เตรียมระบบสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสียมาพร้อมแล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2562

เตรียมงานราวกันตก และงานทาสีต่อไป

วันที่ 9 กันยายน 2562

update ความคืบหน้า

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ปูกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้า ไฟฟ้า เสร็จ 80%

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

งานฉาบ งานติดตั้งเมนต์น้ำ และขยายเขตไฟฟ้าเข้าหน้างาน เตรียมงานปูกระเบื้อง งานไฟฟ้า งานฝ้าเพดานชั้นบน

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม