วันที่ 21 กันยายน 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

งานเทพืันฟุตบาท

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม เตรียมเก็บสีรอบสุดท้าย

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

งานทาสีภายนอก

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

งานทาสีฝ้าและรองพื้นสีภายในภายนอก

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

งานปูกระเบื้องภายใน กระเบื้องแกรนิโต้ ชั้น 2

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

งานฉาบเสร็จเรียบร้อย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 เมษายน 2563

ร้อยสายไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 22 เมษายน 2563

งานฝ้าเพดาน เริ่มลงมือยิงโครงเพื่อให้ช่างไฟเตรียมร้อยสายไฟ

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 เมษายน 2563

งานฉาบ 90%

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 มีนาคม 2563

งานก่อเสร็จเรียบร้อย งานวางระบบไฟฟ้า

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

งานหลังคา

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

งานหลังคา

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

งานหลังคา

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

งานโครงสร้าง ชั้นที่ 2 เทเสาช้น 2

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 มกราคม 2563

งานโครงสร้าง ชั้นที่ 2 เดินเหล็กคานชั้นที่ 2

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 มกราคม 2563

งานโครงสร้าง ชั้นที่ 2 เดินเหล็กคานชั้นที่ 2

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 มกราคม 2563

เทพื้นชั้นที่ 1

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 มกราคม 2563

งานรากฐาน

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
5 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 มกราคม 2563

งานรากฐาน

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
5 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

หล่อตอม่อ

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ตั้งเสาเข้าแบบฐานราก

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

พิธีขึ้นเสาเอก และงานตัวหัวเสาเข็ม

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

งานตอกเข็ม บ้านสองชั้น ทรงโมเดิร์น

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

P2F001 แบบบ้านสองชั้น ทรงโมเดิร์น

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
10 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม