วันที่ 21 เมษายน 2563

รั้วอิฐบล็อค เสร็จเรียบร้อย
1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 มีนาคม 2563

ก่อสร้างบ้านชั้นเดียว พร้อมรั้ว
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม