วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

งานต่อเติมที่จอดรถและห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัว

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 มกราคม 2564

งานติดบัวหน้าต่างและงานปูกระเบื้องพื้น และปูกระเบื้องห้องน้ำ

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

งานฝ้า งานไฟฟ้า และฉาบภาบนอก

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 กันยายน 2563

งานติดตั้งโครงหลังคา

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

งานเทพื้น topping

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 สิงหาคม 2563

งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม