วันที่ 22 มกราคม 2564

งานฝ้าระแนงไม้จริง

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

งานไฟฟ้า และติดตั้งบัวหน้าต่าง

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 128
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 สิงหาคม 2563

เตรียมก่อสร้างบ้านชั้นเดียว

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 กันยายน 2563

งานโครงสร้างพื้นเสร็จเรียบร้อย

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

P1F005 แบบบ้านชั้นเดียว

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม