ก่ อ ส ร้ า ง :: บ้านสองชั้น

ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม2564

งานบิ้วอินภายใน เหลืองานเก็บรายละเอียด ภายนอก งานรั้วและประตูบ้าน 98%
1/ 19
2/ 19
3/ 19
4/ 19
5/ 19
6/ 19
7/ 19
8/ 19
9/ 19
10/ 19
11/ 19
12/ 19
13/ 19
14/ 19
15/ 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
16/ 19
17/ 19
18/ 19
19/ 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

งานทาสี งานบิ้วอิน ชั้นที่ 2
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เดินท่อร้ายสายไฟฟ้า และงานฝ้า

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 6 มีนาคม 2564

งานฝ้าภายนอกเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานสีชั้นที่2 ต่อไป

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 มีนาคม 2564

งานไฟฟ้าชั้น1เดินสายร้อยท่อเสร็จเรียบร้อย กระเบื้องผนังห้องน้ำล่างเสร็จเรียบร้อย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมงานปูกระเบื้องห้องน้ำและครัว

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

งานฝ้ายิงโครงเสร็จเรียบร้อย และงานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นล่าง 50% เตรียมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 มกราคม 2564

ก่ออิฐชั่นที่2 80% งานหลังคา 90%

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 22 มกราคม 2564

เตรียมงานมุงหลังคาตัวบ้าน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 มกราคม 2564

งานก่ออิฐผนังชั้นที่1 และงานหลังคา

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

งานตั้งเสาชั้นที่1 เสร็จวันนี้เรียบร้อย

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

งานวางแผ่นพื้นสำเร็จชั้นที่ 1

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เตรียมงานเดินคานชั้นที่1

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

งานตอกเสาเข็ม

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 245 ตรม ขนาดเข็ม I 22 ความยาว 9เ มตร จำนวน 30 ต้น รวมโรงจอดรถแยกจากตัวบ้านขนาด 5x6 จอดรถจำนวน 2คัน
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม