วันที่ 27 ตุุลาคม 2563

งานฐานราก

งานชุดโครงสร้างบ้านน๊อคดาว ทำเฉพาะฐานรากและตอม่อ เพื่อนำบ้านน็อคดาวมาวาง เสร็จเรียบร้อยเตรียมกลบดิน
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ตีผัง

เฉพาะโครงสร้าง ฐานรากและตอม่อ ขนาดพื้นที่ 12x12 ม ระยะเวลาทำงาน 5วัน ตัวบ้านน๊อตดาวเพื่อความแข็งแรง ควรจัดทำฐานรากรองรับ โดยมีวิศกรแนะนำ
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม