ก่ อ ส ร้ า ง บ้านชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 160 ตรม

ต.หนองกวาง อ.โพธาราม

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว ระเบียงหน้าบ้าน พร้อมทางเดินซุ้มต้นไม้ยื่นออกมาตัวนอกบ้านวันที่ 1 มีนาคม 2565

เก็บสีและรายละเอียด เคลียร์พื้นที่ ส่งงาน
1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

งานติดอุปกรณ์ ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 12
12/ 12
13/ 12
14/ 12
15/ 12
16/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 กันยายน 2564

งานทาสีภายใน และภายนอก
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 11
10/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

งานฉาบผนัง
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

งานก่ออิฐมวลเบา

1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานติดตังโครงหลังคา
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

งานขึ้นโครงหลังคา
1/ 20
2/ 20
3/ 20
4/ 20
5/ 20
6/ 20
7/ 20
8/ 20
9/ 20
10/ 20
11/ 20
12/ 20
13/ 20
14/ 20
15/ 20
16/ 20
17/ 20
18/ 20
19/ 20
20/ 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม