วันที่ 19 ธันวาคม 2564

งานติดประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
9/ 8
10/ 8
11/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 กันยายน 2564

มุมหลังคาเสร็จเรียบร้อย
1/ 9
2/ 9
3/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

งานฉาบผนัง
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ก่ออิฐ
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

งานโครงหลังคาบ้าน
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 6 มิถุนายน 2564

งานเทพื้นเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานเทเสาขึ้นโครงหลังคาต่อไป
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

งานคานคอดินเสร็จเรียบร้อย
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เดินเหล็กคาน เตรียมเข้าแบบเทคาน
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

พิธีเสาเอก
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม