วันที่ 13 มิถุนายน 2564

งานหลังคาพร้อมมุงเสร็จเรียบร้อย

1/ 3
2/ 3
3/ 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ตีฝัง เคลียร์พื้นที่
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม