ก่ อ ส ร้ า ง บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

สถานที่ก่อสร้าง ดงไผ่2 อ.จอมบึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

งานฝ้าภายในภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
9/ 8
10/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
1/ 12
2/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

งานเพิ่มเติมห้องใต้หลังคา
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

งานฝ้าภายในและภายนอก งานปูกระเบื้อง 2
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

งานฉาบ
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

เตรียมงานมุงหลังคาเมทัลชีสแบบมีฟรอยกันความร้อน
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เตรียมงานโครงหลังคา
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

งานเทพื้น
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 มิถุนายน 2564

งานฐานรากและตอม่อเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานเดินเหล็กคานต่อไป
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 มิถุนายน 2564

งานฐานรากและตอม่อเสร็จเรียบร้อย เตรียมงานเดินเหล็กคานต่อไป
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เตรียมงานสร้างบ้านพักอาศัยคสล 1ชั้น พื้นที่ใช้สอย 145 ตรม
1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม