วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

งานมุงหลังคา
1/ 5
2/ 5
3/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

งานฉาบ และงานโครงหลังคา
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 ธันวาคม 2564

งานก่อผนังชั้นที่ 2
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

งานเทเสาชั้น 2
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

งานขึ้นคานชั้น 2
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

งานขึ้นคานชั้น 2
1/ 8
2/ 8
3/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 กันยายน 2564

งานผูกคานคอดิน เตรียมเข้าแบบเทคอนกรีต
1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 16
12/ 16
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
17/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตอกเสาเข็ม เสาตัวไอ22 ความยาวที่ 7 เมตร จำนวน 16 ต้น
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม