วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดสุขภัณฑ์ เก็บสี
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 12
12/ 12
13/ 12
14/ 12
15/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

งานฝ้า งานทาสี
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

งานก่ออิฐ และฉาบผนัง
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 กันยายน 2564

งานฐานราก และคานคอดิน
1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 16
12/ 16
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 8 กันยายน2564

พิธียกเสาเอก และงานฐานราก
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม