ก่ อ ส ร้ า ง บ้านชั้นเดียว

ส่งมอบ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

บ้านห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ความคืบหน้า 90%
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มีนาคม 2565

งานทาสีรองพื้น
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 มีนาคม 2565

งานหลังคา และงานก่ออิฐ
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

งานก่ออิฐ และงานฝังท่อไฟฟ้า
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 มกราคม 2565

งานหลังคา และงานก่ออิฐ
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 มกราคม 2565

งานโครงหลังคา
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
6/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

งานเทพืัน และเทเสา
1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
7/ 7
8/ 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 ธันวาคม 2564

งานฐานราก และคานคอดิน
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม