ก่ อ ส ร้ า ง :: บ้านสองชั้น

บ้านไร่อู่เรือ อ.เมืองราชบุรี


ก่ อ ส ร้ า ง :: บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น

บ้านไร่อู่เรือ อ.เมืองราชบุรี


วันที่ 21 มิถุนายน 2565

งานก่ออิฐผนัง และท่อร้อยสายไฟฟ้า
1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มีนาคม 2565

งานก่ออิฐผนัง และท่อร้อยสายไฟฟ้า
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 11
4/ 11
5/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

งานโครงหลังคา
1/ 15
2/ 15
3/ 15
4/ 15
5/ 15
6/ 15
7/ 15
8/ 15
9/ 15
10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
14/ 15
15/ 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 มกราคม 2565

งานโครงสร้างพื้นฐาน
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
10/ 11
11/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

งานฐานรากเสร็จเรียบร้อย
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
14/ 14
15/ 14
16/ 14
17/ 14
18/ 14
19/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

งานเทคอนกรีตงานฐานรากจำนวน 17หลุม
1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
11/ 16
12/ 16
13/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
14/ 16
15/ 16
16/ 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม