บ้านชั้นเดียว

บ้านโพดก อ.เมืองราชบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

เคลียร์พื้นที่รอบบริเวณบ้าน เตรียมส่งมอบ
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

งานโครงสร้างพื้นฐาน
1/ 15
2/ 15
3/ 15
4/ 15
5/ 15
6/ 15
7/ 15
8/ 15
9/ 15
10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 14
6/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 มีนาคม 2565

งานก่ออิฐ และฉาบผนัง
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

งานหลังคา
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 มกราคม 2565

งานโครงสร้างพื้นฐาน
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 มกราคม 2565

พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
10/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

แบบบ้าน

1/ 6
2/ 6
3/ 6
4/ 6
5/ 6
6/ 6
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม