บ้านชั้นเดียว

บ้านทุ่งไล่ไก่ เขากรวด ราชบุรี

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 โถง 1 ห้องครัว และ ระเบียงหน้าบ้าน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

งานฉาบผนัง
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

งานระบบไฟฟ้า และปูกระเบื้อง
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 8
4/ 8
5/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 มีนาคม 2656

งานตีผัง
1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม