บ้านชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 75 ตรม

บ้านสร้อยฟ้า อ.โพธาราม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

งานตอกเสาเข็ม
1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

งานขึ้นเสาเอก
1/ 10
2/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม