บ้านสองชั้น

ท้าวอู่ทองซอย10 ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี

พื้นที่ใช้สอย 155 ตรม 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้นล่างเป็นร้านค้า พร้อมโกดังหลังบ้าน

วันที่ 1 กันยายน 2565

งานก่ออิฐ
1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เตรียมเทคานชั้นที่ 2 และงานฉาบรั้ว
1/ 11
2/ 11
3/ 11
4/ 11
5/ 11
6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
12/ 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานขึ้นเสาเอก

1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม