ก่ อ ส ร้ า ง :: บ้านชั้นครึ่ง

บ้านคุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี


วันที่ 20 มิถุนายน 2565

งานกดเข็มรั้วอิฐบล๊อค
1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม