วันที่ 19 กันยายน 2562

งานแก้ไขปัญหาน้ำซึ่มลงฝ้าด้านใน เนื่องจากมีช่องว่างของผนังกับเชิงชายห่างกัน น้ำย้อนเข้าไปได้ งานด่วน ติดต่อเราเรียกใช้บริการได้ ตั้งนั่งร้านเป็นชั่วโมง แต่ใช้เวลาแก้ไขปัญหาเพียง 5 นาที ทั้งนี้เพราะเรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดเวลาการซ่อมแซมแก้ไข และลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ไม่ถูกทางด้วย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
3 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม