วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับพื้นที่ ทำแท่นศาลพระภูมิ

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 มกราคม 2563

งานติดตั้งกระจกหน้าต่างอลูมิเนียม

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 11 มกราคม 2563

งานเก็บรายละเอียด

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

งานระบบไฟฟ้า ปูกระเบื้อง งานตกแต่ง

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

งานฝ้าและงานปูกระเบื้องห้องน้ำ เสร็จเรียบร้อย

1 / 7
2 / 7
3 / 7
1 / 7
2 / 7
3 / 7
3 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

งานฝ้าและงานปูกระเบื้องห้องน้ำ

1 / 7
2 / 7
3 / 7
1 / 7
2 / 7
3 / 7
3 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

กรุกระเบื้องใหม่
กรุกระเบื้องใหม่
กรุกระเบื้องใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

งานฝ้า และเตรียมทำห้องน้ำ

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

ฝ้าภายในอาคาร
ฝ้าภายในอาคาร
ฝ้าภายในอาคาร
ฝ้าภายในอาคาร
ฝ้านอกอาคาร
ฝ้านอกอาคาร
เตรียมแบบห้องน้ำ
เตรียมแบบห้องน้ำ
เตรียมทำห้องน้ำ
เตรียมทำห้องน้ำ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

งานระบบไฟฟ้า เดินสายไฟใส่ท่อร้อยสาย

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ติดตั้งโครงฝ้า เตรียมงานเดินท่อร้อยสายไฟ

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

มุงหลังคา เคลียร์บริเวณภายในบ้านเรียบร้อย

1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

เทพื้นชานระเบียงภายนอก และเทปรับพื้นภายใน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รื้อกระเบื้องผนังเดิม ฝังบล็อคไฟ เปลี่ยนวงกบเดิม ฉาบเก็บรอยต่อ

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เปลี่ยนหน้าต่างเดิม เป็นหน้าต่างอลูมิเนียม

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

มุงหลังคา เสร็จเรียบร้อย

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รื้อหลังคา และ ทุบปรับเปลี่ยนห้องภายใน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 กันยายน 2562

รื้อหลังคา และ ทุบปรับเปลี่ยนห้องภายใน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 กันยายน 2562

รื้อ

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม