วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

งานปูกระเบื้องพื้นครัวและติดตั้งบานซิ้งค์ครัว

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 มกราคม 2563

งานไฟฟ้า และงานเคาน์เตอร์ครัว

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ห้องครัว งานฉาบผนัง

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เริ่มงานครัว

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ติดตั้งประตูและงานโครงหลังคาครัวเสร็จเรียบร้อย เสร็จตามแผนงานที่กำหนด

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ติดตั้งประตูและงานโครงหลังคาครัวเสร็จเรียบร้อย เสร็จตามแผนงานที่กำหนด

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

เทพื้น ขึ้นโครงหลังคาห้องครัวใหม่

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ติดตั้งประตู เตรียมเคลียร์พืันที่เทพื้น

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

ติดไม้เทียม
ตั้งโครงเหล็กกล่อง
เตรียมพืัน
เตรียมพืัน
ประกอบโครงประตู
เตรียมพืัน เทฟุตบาทรอบบ้าน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

งานรั้วด้านหน้า รั้วคอนกรีตไม้เทียม เสร็จเรียบร้อย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

ล้อมรั้วด้านข้าง เสร็จเรียบร้อย

1 / 2
2 / 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

งานรั้วไม้เทียมเสร็จเรียบร้อย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
3 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการจับเซี้ยมและฉาบ ติดตั้งเหล็กโครงไม้รั้ว

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

งานรั้วบ้าน เทเสา คานเรียบร้อย เตรียมงานก่ออิฐต่อไป งานรั้วอิฐบล๊อคสูง 1 เมตร ด้านบนรั้วไม้เทียม เฉพาะด้านหน้า 34 เมตร ด้านข้างรั้วเมทัลชีส 90เมตร

1 / 3
2 / 3
3 / 3
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 13 พ.ย. 62

ขุดหลุมเทลีน ผูกเหล็กเสา และเหล็กตะแกรง เตรียมวางเสาเทฐานรากใหม่ เพิ่มเติมงานประตูบ้าน และห้องครัวขนาด 7x4 เมตร

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
4 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

11 พ.ย. 62

สำรวจหน้างาน

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม