วันที่ 22 พฤศจิกายน 62

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และสร้างโรงรถใหม่

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

ส่งมอบงาน มุงกระเบื้องหลังคา
หลังคาที่มุงกระเบื้องใหม่
ส่งมอบงาน โรงรถ
ตั้งเสาโรงรถ
โรงรถ
โรงรถ
โรงรถ
หลังคาเดิม
พื้นที่แรกที่จะสร้างโรงรถ

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม