วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับปรงพื้นใต้ถุนบ้านทรงไทย เพื่อไล่ระดับพื้นป้องกันน้ำขัง

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม