วันที่ 5 มีนาคม 2563

งานต่อเติม โครงหลังคาด้านข้างและด้านหลัง เสร็จเรียบร้อย ทั้งหมด

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 5 มีนาคม 2563

งานรั้วและงานเทพื้นเสร็จเรียบร้อย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

งานปรับปรุงงานรั้วบ้าน และพื้นทางเดินใหม่ เทพื้นและกำลังก่ออิฐรั้วเททับ

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับปรง รั้ว และเทพื้นคอนกรีตข้างบ้าน

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม