วันที่ 30 กันยายน 2563

ติดตั้งประตูงานไฟฟ้า และงานทาสี

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

ติดตั้งประตูงานไฟฟ้า และงานทาสี

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม