วันที่ 27 ตุลาคม 2563

งานรีโนเวท อาคารสำนักงานเก่า เป็นสำนักงานใหม่

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม