วันที่ 11 มิถุนายน 2564

งานก่ออิฐมวลเบา

1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กและแสงสว่าง

1/ 7
2/ 7
3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 12 มกราคม 2564

งานเพิ่มเติมฝ้าระแนงไม้จริง

1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5
6/ 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 10 มกราคม 2564

ทาสี 80%

1/ 8
2/ 8
3/ 8
4/ 8
5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม