ป รั บ ป รุ ง ห้องครัว..ห้องน้ำ

หมู่บ้านชิดชัยนิเวศน์ ซอย 11 อ.เมืองราชบุรีก่อนปรับปรุง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ส่งมอบงาน
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานปูกระเบื้อง
1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
8/ 19
9/ 19
10/ 19
11/ 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 9 พฤศจนิกายน 2564

เก็บงานสี ปูกระเบื้องห้องน้ำใหม่ ติดประตูหน้าต่างใหม่
1/ 5
2/ 5
3/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 5
5/ 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 3 พฤศจนิกายน 2564

งานไฟฟ้าเดินสายใหม่ทั้งหมด งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน งานทาสี
1/ 10
2/ 10
3/ 10
4/ 10
5/ 10
6/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
7/ 10
8/ 10
9/ 10
10/ 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปลี่ยนฝ้า เปลี่ยนหลังคา าสี และปูกระเบื้อง
1/ 13
2/ 13
3/ 13
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม