ป รั บ ป รุ ง ยกหลังคาที่จอดรถให้สูงขึ้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านวิศวะเพลส อำเภอเมืองราชบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ส่งมอบงาน
1/ 9
2/ 9
3/ 9
4/ 9
5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม