ป รั บ ป รุ ง งานเปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่เป็นเมทัลชีสแบบมีฟรอยกันความร้อน สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยรัตน์ อ.โพธาราม


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ส่งมอบงาน
1/ 13
2/ 13
3/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
4/ 13
5/ 13
6/ 13
7/ 13
8/ 13
9/ 13
10/ 13
11/ 13
12/ 13
13/ 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

งานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


ก่อสร้างใหม่ต่อเติม