บริการ ของเรา

ออกแบบ เขียนแบบ

เราบริการรับออกแบบ เขียนแบบ บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
ไปดูผลงาน..การออกแบบ

รับเหมาก่อสร้าง

เรามีความชำนาญในการก่อสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และจำนวนลูกค้ามากมายทั่วราชบุรี
ไปดูผลงาน..การก่อสร้าง

ต่อเติม บ้านและอาคาร

เรารับบริการต่อเติม บ้านและอาคารต่างๆ ทุกประเภท ทั้งงานใหญ่ และงานเล็กๆ เรายินดีรับบริการทุกท่าน
ไปดูผลงาน..การต่อเดิม

ปรับปรุง
รีโนเวท

เรารับบริการปรับปรุง รีโนเวท บ้านและอาคารต่างๆ ทั้งงานใหญ่ และงานเล็กๆ เรายินดีรับบริการทุกท่าน
ไปดูผลงาน..การปรับปรุง

บริการระบบไฟฟ้า

เราบริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ผลงานของเราจึงมีคุณภาพ และปลอดภัย รับประกันการใช้งาน

บริการระบบสุขาภิบาล

เราบริการการติดตั้งระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยประสบการณ์การติดตั้งระบบในหลายพืันที่

ช่างรัน บริการด้านที่อยู่อาศัยครบวงจร

ช่างรัน คือ มืออาชีพในด้านบริการที่อยู่อาศัยครบวงจร
เรามีทีมงานที่มีศักยภาพหลายทีม ไว้คอยบริการลูกค้า เรามีช่างระบบงานครบถ้วนทุกระบบ โฟร์แมน ช่างฝีมือ ช่างระบบไฟฟ้า ประปา ครบถ้วน

ช่างรัน มี บริการที่หลากหลาย ครบวงจร
สามารถจบทุกงานได้ในทีเดียว โดยเริ่มตั้งแต่

ให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ต่อเติม ปรับปรุงรับปรึกษาและออกแบบงานตามงบประมาณที่ต้องการได้
ออกแบบร่วมกับลูกค้า เขียนแบบ แบบ 3D สามมิติ ตามงบประมาณ ตามความต้องการของลูกค้า
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง บริการยื่นแบบขอกู้ธนาคาร ออกใบรายการวัสดุBOQ สำหรับธนาคาร
รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ทั้งงานเล็ก งานใหญ่ มีสัญญาจ้างงานชัดเจน มีรายละเอียดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) ตามงบประมาณที่ตกลงกัน
รับงานต่อเติม บ้าน อาคาร ห้องพัก ห้องน้ำ ครัว รั้ว กำแพง
บริการรับปรับปรุง รีโนเวท บ้านและอาคารต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาเดียวกับสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
บริการติดตั้งระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล

เชิญชม ผลงานของเรา